BİLİMSEL PROGRAM
09.45-10.00 Açılış
10.00-10.20 Omurga Radyografik Anatomi
Zafer Günendi
10.20-11.00 Omurga Radyografik Patolojiler
İlhan Sezer
11.00-11.10 Tartışma
11.10-11.30 Sakroiliak Eklem Radyografik Anatomi
Erhan Çapkın
11.30-12.00 Sakroiliak Eklem Radyografik Patolojiler
Özgül Gündüz Soysal
12.00-12.10 Tartışma
12.10-13.10 UYDU SEMPOZYUMU
(Amgen Firmasının Koşulsuz Desteği İle)
Biyoteknolojiden Gelen Güç Fark Yaratır: İnflamatuvar Romatizmal Hastalıkların Tedavisinde Amgevita ve Klinik Deneyimler

Oturum Başkanı: İlhan Sezer
Konuşmacılar: Zafer Günendi, Erhan Çapkın
13.10-13.30 Kalça Radyografik Anatomi
Özgür Akgül
13.30-13.50 Kalça Radyografik Patolojiler
Özgür Akgül
13.50-14.00 Tartışma
14.00-14.30 Ara
14.30-15.00 MRG Okuma Prensipleri
Gökhan Pekindil
15.00-15.30 Omurga Patolojileri-MRG
Gökhan Pekindil
15.30-16.00 Sakroiliak Eklem Patolojileri-MRG
Şebnem Örgüç
16.00-16.30 Kalça Eklem Patolojileri-MRG
Şebnem Örgüç
10.00-12.00 Omurga Görüntüleme Gerçek Vaka Örnekleri
Özgür Akgül, Şebnem Örgüç, Gökhan Pekindil, İlhan Sezer, Zafer Günendi, Özgül Gündüz Soysal, Erhan Çapkın
12.00-13.00 Öğle Arası
13.00-15.00 Sakroiliak Eklem Görüntüleme Gerçek Vaka Örnekleri
Özgür Akgül, Şebnem Örgüç, Gökhan Pekindil, İlhan Sezer, Zafer Günendi, Özgül Gündüz Soysal, Erhan Çapkın
15.00-15.30 Ara
15.30-17.30 Kalça Görüntüleme Gerçek Vaka Örnekleri
Özgür Akgül, Şebnem Örgüç, Gökhan Pekindil, İlhan Sezer, Zafer Günendi, Özgül Gündüz Soysal, Erhan Çapkın