KURULLAR
Başkanlar
Prof. Dr. Şebnem Örgüç
Prof. Dr. Özgür Akgül

Bilimsel Kurul
Prof. Dr. Gökhan Pekindil
Prof. Dr. Şebnem Örgüç
Prof. Dr. Zafer Günendi
Prof. Dr. İlhan Sezer
Prof. Dr. Erhan Çapkın
Prof. Dr. Özgür Akgül
Dr. Öğr. Üyesi Özgül Soysal Gündüz

DERNEK YÖNETİM KURULU

Başkan
Prof. Dr. Şebnem Ataman

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Hatice Bodur

Genel Sekreter
Prof. Dr. Zafer Günendi

Sayman
Prof. Dr. Hilal Ecesoy

Üyeler
Prof. Dr. Erhan Çapkın
Prof. Dr. M. Tuncay Duruöz
Prof. Dr. Gülcan Gürer
Prof. Dr. Özgür Akgül
Doç. Dr. H. Fatih Çay